Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne: Metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych - Outdoor work and solar radiation exposure: evaluation method for epidemiological studies