Rimay János irásái / a kötetet összeállította, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Ács Pál, Budapest, Balassi Kiadó, 1992