6. Puchata przepustka do sławy. Pochwała Ireny Tuwim