M. Drozda, "Narativní masky ruské prózy. Od Puškina k Bělému (Kapitoly z historické poetiky)"