Jiří Opelík, "Holanovské nápovědi"; Vladimír Holan, "A tutto silenzio"