O dramskim aspektima multimedijalnih instalacija Bila Viole