Na-acetyl-11-methoxy-strychnosplendune, a new alkaloid from Strychnos henningsii