Tipologia i gènesi dels cançoners. La reordenació de J i K