Italia 2010: Església i Estat, una reflexiò sobre religiò i politica en la actualitat