Wei Kuangguo he ta de liangbu zhuzuo: Zhongguo xin ditu ce yu Zhongguo lishi shi juan, 卫匡国和他的两部著作:《中国新地图册》与《中国历史十卷》