Komparativno istraživanje o kvalitetu odnosa u porodicama sa decom sa cerebralnom paralizom u dva različitih zemalja: Italija i Srbija.