Fishta dhe Dodaj, kundërshtarë të Zogut, në disa letra drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë