Migracions, Itàlia i Europa entre dades de recerca i narratives mediàtiques