L’autobiografia di Simo Matavulj: "Bilješke jednog pisca"