"Bibliografija Ive Andrića (1911-2011)". Autori: Lj. Klevernić et alii. Glavni ur. M. Vuksanović. Zadužbina Ive Andrića-SANU-Biblioteka Matice srpske, Beograd -Novi Sad 2011, 1078 pp