Vplyv Jacqua Copeaua na metodiku hereckej prípravy Michela Saint-Denisa: od praxe školy École du Vieux-Colombier po súbor Compagnie des Quinze