The post-genomic era: workshop on chromatin immunoprecipitation-related techniques