Η ανασκαφή του ανατολικού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου του Νυμφαίου συνεχίστηκε προς τα ανατολικά φέρνοντας στο φως μια σειρά ταφικών και τιμητικών κτηρίων της πρώιμης ρωμαϊκής δημοκρατικής εποχής. Τα κτήρια αυτά προσδίδουν μνημειακή όψη στην περιοχή βόρεια του σταδίου με την οποία είχαν οπτική επαφή πριν από την οικοδόμηση του ναού των Αντωνίνων. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο της μνημειακής συνοικίας που τη συγκεκριμένη περίοδο συμπεριλαμβάνει το γυμνάσιο, το στάδιο και τον ιερό πόλο του Πυθίου. Ανατολικά από αυτά τα μνημεία οικοδομήθηκε ένα μνημειώδες κτήριο της βυζαντινής εποχής με μεγάλη αίθουσα και δάπεδο με μεγάλες λίθινες πλάκες. Η κατασκευή του δεν δημιουργεί πρόβλημα στη ζώνη των Μαυσωλείων που φαίνεται ότι είχε παραμείνει σχετικά ελεύθερη, αν και τα επίπεδα χρήσης είναι πιο ψηλά από τις κατασκευές της βυζαντινής εποχής. Σε αυτή τη ζώνη η ανασκαφή έφερε στο φως μια σειρά περαιτέρω φάσεων, μέχρι το κτίσιμο μιας κατασκευής με παραγωγική χρήση, οι οποίες ευθυγραμμίζονται χρονολογικά με εκείνες της καταστροφής του Secretarium δυτικότερα. Η προκαταρκτική ανάλυση της κεραμικής πιστοποιεί σποραδική χρήση της ζώνης μέχρι τον ύστερο 15ο αιώνα μ.Χ

The excavation of the so-called Nimphaeum Block continued towards the E and brought to light a series of funerary and honorary buildings dating back to the early Imperial age. These buildings monumentalize the area on the N of the stadium with which they were in visual contact before the construction of the temple of the Antonines. These are important elements of a monumental district including the gymnasium, the stadium and the sacred area of the Pythion. To the E of the Mausoleums is a monumental Byzantine building with a big hall and a pavement of large stone slabs. Its construction did not compromise the area of the Mausoleums, which seems to have remained free, even if here the levels are higher than structures of the Byzantine period. In this area excavations uncovered a series of further phases until the construction of a productive area of the same period of those found in the Secretarium further W after its defunctionalisation. The preliminary analysis of pottery attests the partial use of the area until the late 15th century AD.

Lo scavo della porzione orientale dell’Isolato del Ninfeo è proseguito a E di questo ninfeo portando alla luce una serie di edifici funerari e onorari datati alla prima età imperiale. Questi monumentalizzano l’area a N dello stadio con cui si trovavano in contatto visivo prima della costruzione del tempio degli Antonini. Si tratta di un elemento importante della quinta urbana del quartiere monumentale che in questo periodo comprende il ginnasio, lo stadio e il polo sacro del Pythion. A oriente di questi è realizzato un edificio di età bizantina monumentale con una grande aula e una pavimentazione in grandi lastre di pietra. La costruzione di questa struttura non compromette l’area dei Mausolei che sembra essere rimasta relativamente libera, anche se i livelli di frequentazione sono più alti in relazione alle strutture di età bizantina. In questa area lo scavo ha portato alla luce una serie di fasi ulteriori, fino alla realizzazione di una struttura produttiva, che si allinea per cronologia a quelle rinvenute nelle fasi di distruzione del Secretarium più a occidente. L’analisi preliminare della ceramica attesta frequentazioni sporadiche dell’area fino al tardo XV sec. d.C.

L’area monumentale settentrionale nella zona del Pretorio di Gortina. Gli scavi ad est del ninfeo. Nota preliminare / Caliò, Luigi M.; Jaia, Alessandro M.; Sassu, Rita. - In: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - ISSN 0067-0081. - 96:(2018), pp. 528-548.

L’area monumentale settentrionale nella zona del Pretorio di Gortina. Gli scavi ad est del ninfeo. Nota preliminare.

Luigi M. Caliò;Alessandro M. Jaia;Rita Sassu
2018

Abstract

Η ανασκαφή του ανατολικού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου του Νυμφαίου συνεχίστηκε προς τα ανατολικά φέρνοντας στο φως μια σειρά ταφικών και τιμητικών κτηρίων της πρώιμης ρωμαϊκής δημοκρατικής εποχής. Τα κτήρια αυτά προσδίδουν μνημειακή όψη στην περιοχή βόρεια του σταδίου με την οποία είχαν οπτική επαφή πριν από την οικοδόμηση του ναού των Αντωνίνων. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο της μνημειακής συνοικίας που τη συγκεκριμένη περίοδο συμπεριλαμβάνει το γυμνάσιο, το στάδιο και τον ιερό πόλο του Πυθίου. Ανατολικά από αυτά τα μνημεία οικοδομήθηκε ένα μνημειώδες κτήριο της βυζαντινής εποχής με μεγάλη αίθουσα και δάπεδο με μεγάλες λίθινες πλάκες. Η κατασκευή του δεν δημιουργεί πρόβλημα στη ζώνη των Μαυσωλείων που φαίνεται ότι είχε παραμείνει σχετικά ελεύθερη, αν και τα επίπεδα χρήσης είναι πιο ψηλά από τις κατασκευές της βυζαντινής εποχής. Σε αυτή τη ζώνη η ανασκαφή έφερε στο φως μια σειρά περαιτέρω φάσεων, μέχρι το κτίσιμο μιας κατασκευής με παραγωγική χρήση, οι οποίες ευθυγραμμίζονται χρονολογικά με εκείνες της καταστροφής του Secretarium δυτικότερα. Η προκαταρκτική ανάλυση της κεραμικής πιστοποιεί σποραδική χρήση της ζώνης μέχρι τον ύστερο 15ο αιώνα μ.Χ
2018
Lo scavo della porzione orientale dell’Isolato del Ninfeo è proseguito a E di questo ninfeo portando alla luce una serie di edifici funerari e onorari datati alla prima età imperiale. Questi monumentalizzano l’area a N dello stadio con cui si trovavano in contatto visivo prima della costruzione del tempio degli Antonini. Si tratta di un elemento importante della quinta urbana del quartiere monumentale che in questo periodo comprende il ginnasio, lo stadio e il polo sacro del Pythion. A oriente di questi è realizzato un edificio di età bizantina monumentale con una grande aula e una pavimentazione in grandi lastre di pietra. La costruzione di questa struttura non compromette l’area dei Mausolei che sembra essere rimasta relativamente libera, anche se i livelli di frequentazione sono più alti in relazione alle strutture di età bizantina. In questa area lo scavo ha portato alla luce una serie di fasi ulteriori, fino alla realizzazione di una struttura produttiva, che si allinea per cronologia a quelle rinvenute nelle fasi di distruzione del Secretarium più a occidente. L’analisi preliminare della ceramica attesta frequentazioni sporadiche dell’area fino al tardo XV sec. d.C.
The excavation of the so-called Nimphaeum Block continued towards the E and brought to light a series of funerary and honorary buildings dating back to the early Imperial age. These buildings monumentalize the area on the N of the stadium with which they were in visual contact before the construction of the temple of the Antonines. These are important elements of a monumental district including the gymnasium, the stadium and the sacred area of the Pythion. To the E of the Mausoleums is a monumental Byzantine building with a big hall and a pavement of large stone slabs. Its construction did not compromise the area of the Mausoleums, which seems to have remained free, even if here the levels are higher than structures of the Byzantine period. In this area excavations uncovered a series of further phases until the construction of a productive area of the same period of those found in the Secretarium further W after its defunctionalisation. The preliminary analysis of pottery attests the partial use of the area until the late 15th century AD.
creta; gortina; pretorio; scavo archeologico
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
L’area monumentale settentrionale nella zona del Pretorio di Gortina. Gli scavi ad est del ninfeo. Nota preliminare / Caliò, Luigi M.; Jaia, Alessandro M.; Sassu, Rita. - In: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - ISSN 0067-0081. - 96:(2018), pp. 528-548.
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Caliò_Area-monumentale_2018.pdf

solo gestori archivio

Tipologia: Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 4.03 MB
Formato Adobe PDF
4.03 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1253409
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 1
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact