Geographical Education in the Reformed School "What we should to learn before we start to teach?" (EDUKACJA GEOGRAFICZNA W REFORMOWANEJ SZKOLE: Czego powinniśmy się nauczyć, zanim zaczniemy uczyć?)