La relació entre imatge i temporalitat en la reflexió de Warburg, Benjamin i Adorno