Forme vulcaniche minori, Tavola71. In: Morfologia vulcanica