Indice del canzoniere catalano c (= Cançoneret de Ripoll), Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragò