Spectralne Preobrazovanya i Solitoni: Metodi Reshenya i Isledovanya Nielineinikh Evolutionnikh Uravnenya