Un cançoner d'autor: Joan Berenger de Masdovelles i el seu manuscrit