El cançoner perdut de Girona: Els Mayans i l'occitanisme ilΑlustrat