Costantinopoli; Asia Minore, Mesopotamia, Armenia, Cipro