Ikoniczność języka trzynastowiecznej poezji włoskiej a problemy jej przekładu na język polski