FACKLIGHT STOD SOM EN BUFFERT MOT NEGATIVA KONSEKVENSEN AV ANSTALLNINGSOTRYGGHET - ETT EUROPEISKT PERSPECTIV