Kafkovo posunuté oko. O smyslu "menších" vědeckých oborů