Οι επιγραφές ως αφήγηση. περιπλανώμενοι διανοούμενοι και μουσικοί στις επιγραφικές πηγές της ελληνιστικής περιόδου