Gianugo Polesello, motto Zeus: Architettura antiqua non vetera sed novissima