Premio European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, sezione Ricerca