Eusebii Caesarensis Quaestionum Concordantia. Textus iuxta Vat. Pal. Gr. 220. Curavit Claudio ZAMAGNI, adiuvante Albert FREY (Alpha – Omega, Reihe A. Lexika, Indizes, Konkordanzen zur klassischen Philologie, 245), Olms – Wiedmann, Hildesheim – Zürich – New York 2005