“BSRvideo”. DesignPécs Kiàllitas-Sorozat / Nador Galéria / 1st Hungarian lnterdisciplinary 3D Printing Conference. 25 - 09 / 12 - 10 Pécs (Hungary)